scholen (NME)

educatie natuur & milieu

ontdek, beleef, ervaar & leer

dichterbij de natuur

natuur- & milieu educatie

Bij Om de dobben willen we kinderen graag leren over de natuur. Door hen op een speelse manier te laten ontdekken, beleven en ervaren en zo te laten genieten van al het moois om hun heen. We willen kinderen al op jonge leeftijd in contact brengen met de natuur in de eigen leefomgeving, zodat mede de basis wordt gelegd voor gezond en milieubewust gedrag. Bovendien worden kinderen toegerust om duurzame keuzes te kunnen maken en uitgedaagd tot betrokken burgerschap!

bijzonder & waardevol

Programma voor scholen

lesprogramma en activiteiten

Bij Om de dobben zijn er arrangementen en lesmateriaal voor het onderwijs op het gebied van Natuur en Duurzaamheid. Het is mogelijk om educatief materiaal te lenen, zoals compleet verzorgde leskisten en veldwerkmateriaal.

under construction

Er wordt nog volop gewerkt aan het onderdeel NME op onze website. Qua programma werken we daarin ook samen met andere partners op het vlak van NME (de Klyster, NME-Achtkarspelen, NME-Tytsjerksteradiel en andere groene organisaties zoals Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland).

meer informatie over programma en kosten